Zašto Yunus Emre

Zašto Yunus Emre

Yazıcı-dostu sürüm

Institut Yunus Emre je dobio ime po anadolskom mistiku koji je živio u 13. i 14. vijeku. Najvažnije svojstvo je da njegovo ime predstavlja ljudske vrijednosti, ljudsku ljubav i mir među društvima. Zbog toga, naš institut predstavljajući tursku kulturu i umjetnost i koristeći jezik koji je najkompetetniji, sofisticiran i poseban za sebe u civilizaciji, ima za cilj da stvori svijet gdje se ljudi bolje razumiju i svijet mira. Da bismo postigli ovaj cilj i da pokažemo kako imamo jednu riječ za reći cijelom svetu pre svega moramo prvo predstaviti sebe i naše kulturne vrijednosti. Odabir imena Yunus Emre za naš institut koji se bazira na pristupu orjentiranom prema ljudima, nije slučajnost. Ova velika ličnost, nije samo ostala na tome da doprinese razvoju turskog jezika svojom poezijom, u isto vreme je poslao poruke filozofije izgrađene na univerzalnim ljudskim vrednostima sa ciljem da se živi bez bilo kakve razlike u vjeri i rasi, u miru i sa zajedničkim vrijednostima. Institut Yunus Emre je sve svoje aktivnosti bazirao na temeljima ove filozofije.