Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

Yazıcı-dostu sürüm

NASTAVA TURSKOG JEZIKA U NAŠIM KULTURNIM CENTRIMA

U našim Kulturnim centrima održavaju se kursevi turskog jezika na različitim nivoma i različitim grupama u zavisnosti od interesovanja. Pored klasičnih kurseva turskog jezika organizuju se i namjenski kursevi kao što su Poslovni turski, Turski za djecu, Prevodilačke radionice, Turski u štampi i medijima.

Naši kulturni centri

 

PROJEKAT “TURSKI- MOJ IZBOR”

Sa pojavom Instituta Yunus Emre, turski kao izborni ili obavezni drugi strani jezik, predaje se u institucijama za osnovno, srednje i visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, Poljskoj, Japanu, Egiptu, Crnoj Gori i Rumuniji.

U sklopu ovog projekta pristupilo se procesu integrisanja turskog kao izbornog stranog jezika u zvanične nastavne planove, izrađen je nastavni plan i pripremljeni su setovi turskog kao stranog jezika za osnovne i srednje škole.

 

UČENJE TURSKOG NA LICU MJESTA

U saradnji sa Direkcijom za Turke u inostranstvu i srodne zajednice (YTB), Institut Yunus Emre pruža mogućnost studentima koji su dobilli stipendiju za školovanje u Turskoj da prije odlaska uče turski jezik u Centrima Instituta u svojim državama.

Turske stipendije: www.ytb.gov.tr

 

LJETNJA ŠKOLA TURSKOG JEZIKA

Program Ljetnje škole turskog jezika, koji se organizuje svake godine, održava se učešćem polaznika kursa Instituta Yunus Emre iz centara širom svijeta i studenata Turkologije iz različitih zemalja. Učesnici u ovoj školi dobijaju priliku da sve ono što su naučili u svojoj zemlji primjene u praksi u Turskoj. Zahvaljujući ovom programu učenici, pored toga što razvijaju svoje jezičke sposbnosti imaju priliku da se upoznaju sa značajnim istorijskim i turističkim mjestima gradova koje posjećuju.

Ljetnja škola turskog jezika: turkceyazokulu.com.tr

 

UČENJE TURSKOG NA DALJINU

Zahvaljujuući Portalu za učenje turskog na daljinu koji je uređen upotrebom savremenih sredstava tehnologije, Institut Yunus Emre pruža mogućnost učenja turskog jezika bez ograničenja vremenom i prostorom. Na Portalu za učenje turskog na daljinu dostupne su liste riječi i gramatičkih jedinica za svaki nivo kao i vježbanja usmjerena na razvijanje  sve četiri jezičke vještine i fraze koje su u upotrebi u svakodnevnom životu

Portal za učenje turskog: turkce.yee.org.tr

 

Zahvaljujući video časovima baziranim na udžbenicima za učenje turskog jezika "Yedi İklim"  i našim profesorima, ekspertima u oblasti turskog jezika, možete naučiti turski i bez odlaska na kurs. Video časove, snimljene na različite teme, možete pratiti na  linku.

Videos

 

MATERIJAL U NASTAVI TURSKOG

Institut Yunus Emre rukovodi se principima savremene nastave jezika i shodno tome radi na unapređenju nastovnog materijala i nastavnog programa namjenjenog potrebama ove oblasti i karakteristikama ciljne grupe.

Turski za djecu (ÇİT)

Pripremljen je za ciljnu grupu uzrasta 6-9 godina. Sastoji se od 4 seta.

(Udžbenik, Priručnik za predavače; CD sa tekstovima za slušanje)

Učim turski

10-15 yaş hedef kitleye yönelik A1- A2 olmak üzere 2 seviyede hazırlanmıştır. 4 setten oluşmaktadır.

Obuhvata A1 i A2 nivo; namjenjen ciljnoj grupi uzrasta 10-15 godina. Sastoji se od 4 seta.

(Udžbenik, Radna sveska, CD sa tekstovima za slušanje)

"Yedi İklim Türkçe"

Namjenjen je ciljnoj grupi uzrasta 16+ godina; obuhvata 6 nivoa od A1 do C2.

(Udžbenik, Radna sveska, Priručnik za predavače; CD sa tekstovima za slušanje)

Učim turski kroz slike

Ilustrovani tematski rječnik pripremljen je za A1 nivo. Sastoji se od 600 rijči i vježbanja. Uz rječi se nalaze i prevodi na englleski, ruski i arapski.

Knjiga vježbi pričanja i pisanja

Knjiga, pored vježbi za pričanje i pisanje na A1 nivou koje se primjenjuju na kursevima turskog jezika sadrži i 186 ilustracija koje prate odgovarajuća vježbanja.

Knjiga sa video lekcijama

A1- A2 seviyesindeki Türkçe kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan 32 tematik videodan ve videolara bağlı etkinliklerden oluşmaktadır.

Pripremljena za upotrebu na kursevima turskog jezika na A1 i A2 nivou sačinjena je od 32 tematska video zapisa koja prate odgovarajuća vježbanja.

 

ISPİT ZNANJA TURSKOG JEZİKA (TYS)

TYS je međunarodno priznat ispit jezičkih sposobnosti na turskom osmišljen od strane Instituta Yunus Emre sa ciljem podrške stranim studentima. Ispit se održava 3 puta godišnje u Centrima širom svijeta.  Uspiješni kanditati na ispitu koji su stekli pravo edukovanja u Turskoj  oslobođeni su pripremne godine nastave i stiču veliku prednost prilikom prijavljivanja za posao.

TYS: tys.yee.org.tr

 

EDUKACIJA PREDAVAČA

Da bi odgovorio na potrebe za kvalifikovanim osobljem na polju nastave turskog kao stranog jezika Institut Yunus Emre organizuje različite programe obuke predavača.

Neki od programa koje realizuje Institut:

  • Sertifikovani program “Nastava turskog kao stranog jezika”
  • Sertifikovani program “Nastava turskog kao stranog jezika za inostrane turkologe”
  • Edukativni seminari na temu “Nastava turskog kao stranog jezika”
  • Međukulturalni programi adaptacije
  • Programi stručnog usavršavanja

 

ISPITI ZA STRANE STUDENTE (YÖS)

Ispit za strane studente (YÖS) je ispit namjenjen stranim studentima koji žele da se edukuju u ustanovama visokog obrazovanja u Turskoj. Rezultati sa ovog ispita koriste se prilikom prijema na ove institucije. Institut u saradnji sa iuniverzitetima sa kojima ima potpisan sporazum doprinosi realizaciji  YÖS ispita u inostranstvu na odgovarajući i pouzdan način.   

 

PODUČAVAMO TURSKI SAVREMENIM METODAMA!

Interaktivne table, kvalifikovani predavači, pomoćna literatura, tematski jezički posteri, odgovarajući materijal sa sve ciljne grupe, učionice organizovane u obliku slova “U”, grupe sa 8-16 kandidata..

Institut Yunus Emre na međunarodnoj sceni podučava jezik jednog svijeta - turski jezik kao strani jezik i sklopu toga, pod svjetlom savremenih metoda i potreba onih koji uče priprema nastavna sredstva.

 

PODUČAVAMO SVIJET TURSKOM

Od 2009. godine, posredstvom kurseva turskog jezika u našim inostranim Centrima, nastave turskog kao izbornog ili obaveznog drugog stranog jezika u državnim školama u inostranstvu koji se realizuje uz podršku našeg Instituta  i časova turskog na inostranim odsjecima Turkologije, turski je naučilo približno 100.000 ljudi.