Upoznajte se sa turskom kulturom

Upoznajte se sa turskom kulturom

Yazıcı-dostu sürüm

Institut Yunus Emre je za kratko vrijeme realizovao veliki broj aktivnosti različitih i vrijednih sadržaja. Postao je vodeća ustanova koja na pravi način i sa kompetentnim predstavnicima predstavlja Tursku, zemlju sa bogatom kulturnom baštinom. Institut Yunus Emre svoje aktivnosti osmišljava sa ciljem predstavljanja odabranog i bogatog kulturnog sadržaja van granica Turske.

Turska je zemlja za koju se u svijetu zna mnogo više kroz istoriju. I mi, kao Institut, pored toga što predstavljamo bogato naslijeđe crpeći inspiraciju iz naše istorije trudimo se i da predstavimo moderna dostignuća u oblasti umjetnosti i kulture. Trudimo se da, spajajući naš tradicionalni kulturni kod sa modernom svjetskom umjetnošću, predstavimo različite kulturne aspekte. Ahmet Hamdi Tanpinar, besmrtni pisac turske književnosti, kaže da sve što živi treba da se mijenja, te da smo dužni da mijenjamo i obnavljamo život. Međutim ova promijena obezbjeđuje trajnost samo ukoliko slijedi svoj smijer. Ahmet Hamdi Tanpinar to izražava na sledeći način “ Mijenjati nastavljajući i mjenjajući nastavljati”. Da bi se održao kulturni kontinuitet u jednom novom okruženju neophodno je djelovati objedinjavanjem tradicije i modernog.

Institut Yunus Emre, upravo kao što reče Tanpinar, mjenja nastavljajući i mjenjajuću nastavlja. Trudimo se da dopremo do ljudi modernog doba crpeći inspiraciju iz naše tradicije, da im predstavimo naše kulturno naslijeđe koje se neprestano razvija i mijenja i da objasnimo sve što se odnosi na ove prostore. Kroz jednu novu sintezu, spajajući Dede Korkuta i Vagnera, Yunus Emrea i Verlena, Bakija i Getea pokušavamo da razumijemo i objasnimo sebe. Pri tome, ne ostajemo ograničeni samo na našu teritoriju. U isto vrijeme, učimo o kulturnim bogatstvima drugih naroda, bliže upoznajemo jedni druge i trudimo se da razvijemo nove veze.

Sa ovog stanovišta, kultura i kulturne vrijednosti zemlje domaćina jedne strane institucije kulture za nas ima veliki značaj. Učestvujemo na događanjima koja pružaju priliku za kulturnu razmijenu i sklapanje prijateljstva sa zemljom domaćinom kao i u zajedničkim projektima. Naš cilj nije samo predstaviti se već i upoznati.

Naš institut nije usmjeren samo na ličnosti iz oblasti kulture koje su stasavale u Turskoj već i na ljude koji su vezani za Tursku kroz umjetnost i nauku, danas i u prošlosti, i sa ciljem predstavljanja i upoznavanja organizujemo zajedničke aktivnosti. Dajemo veliki značaj zajedničkim aktivnostima i kulturnoj saradnji u svim aspektima. Najiskrenije vjerujemo da su zajedničke aktivnosti, kulturna razmijena i interakcija najbrža i najproduktivnija platforma.

Cilj je da se u svijetu čuje za našu zemlju, naša kulturna i naučna dostignuća kao i da iskustva ostalih naroda prenesemo kod nas. Smatramo da su kulturna i naučna razmijena korisna u svakom pogledu. Iz tog razloga nastojimo da povežemo Dede Korkuta sa Vagnerom, Yunus Emrea sa Verlenom i Bakija sa Geteom.