IV. INES Međunarodni kongres akademskih istraživanja 

Yazıcı-dostu sürüm

Uvaženi naučnici,

Čast nam je da vas ugostimo na IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018) koji urganizujemo u periodu od 30.oktobra do 3.novembra 2018.godine. Kongres će biti upriličen u Alanji (Alanya) a u organizaciji Alanya Alaaddin Kejkubat Univerziteta, Selćuk Univerziteta, Univerziteta poljoprivrede i prehrane Konya, Univerziteta Amasya, Univerziteta HEP Alanya, Univerziteta DTI (Slovačka) i Opštine Alanya.

Cilj kongresa jeste razmjena akademskih radova, iskustava i prakse, spajanje naučnika, postizanje naučne i društvene interakcije, jačanje saradnje između naučnika, doprinos u formiranju novih perspektiva i sfera rada iz oblasti obrazovanja, društvenih i humanističkih nauka, sporta i primijenih umjetnosti, oblasti prirodnih nauka i matematike, prirodnih nauka i inženjerstva.

Predgovori radova sa kongresa, kao i kompletni radovi koji su prezentovani na kongresu u vidu e-knjige po želji mogu biti objavljeni u zborniku radova ili u vidu editovane e-knige. Pored toga, u okviru kongresa će biti upriličena i kolektivna izložba.

Uvaženi naučnici, biće nam zadovoljstvo da vas u periodu od 30. oktobra do 3.novembra 2018.godine  ugostimo na IV INES Medjunarodnom kongresu akademskih istraživanja. Želimo Vam puno uspjeha u radu.

 

S poštovanjem,

Organizacioni odbor Kongresa