Institut Junus Emre

Institut Junus Emre

Fondacija Yunus Emre je javna fondacija koja je osnovana 05.05.2007.god. odredbama Zakona broj 5653, a ima za cilj da predstavi državu Tursku, turski jezik, istoriju, kulturu i umjetnost; pruži informacije i dokumenta o istima; pruži usluge onima koji se žele obrazovati i naučiti turski jezik, kulturu i umjetnost; razvije prijateljstvo i poveća kulturnu razmjenu između Turske i drugih zemalja.

Institut Yunus Emre,kao institucija zavisna o Fondaciji, u skladu sa ovim Zakonom a u cilju predstavljanja naše države u centrima oformljenim u inostranstvu, , pored podučavanja stranaca turskog jezika, predvodi kulturne i umjetničke djelatnosti, a također daje podršku naučnim radovima.

Institut Yunus Emre počeo je sa radom 2009. godine,i ima više od 40 kulturnih centara u inostranstvu. Pored časova turskog jezika koji se daju u kulturnim centrima, u saradnji sa obrazovnim ustanovama u različitim državama podržavaju se i smjerovi turkologije i učenje turskog jezika. U sklopu Kulturnog centra organiziraju se mnoge djelatnosti koje imaju za cilj da predstave našu kulturu, umjetnost I našu državu na državnim i međunarodnim događajima.  

 

 

 

Naši kulturni centri

A

Avganistan - Kabul

Albanija - Skadar

Albanija – Tirana

Alžir - Alžir

Austrija - Beč

Azerbejdžan - Baku

B

Belgija - Brisel

Bosna i Hercegovina - Mostar

Bosna i Hercegovina - Fojnica

Bosna i Hercegovina – Sarajevo

C

Crna Gora - Podgorica

E

Egipat – Alexandria

Egipat - Kairo

Engleska - London

F

Francuska – Pariz

G

Gruzija - Tiblis

H

Holandija – Amsterdam

Hrvatska-Zagreb

I

Iran - Teheran

Italija - Rim

J

Japan – Tokijo

Jordan - Amman

Južna Afrika - Pretoria

K

Kazakistan – Astana

Katar - Doha

Kipar - Nikozija

Kosovo - Prizren

Kosovo- Ipek

Kosovo- Priština

L

Liban - Bejrut

M

Malezya - Kuala Lumpur

Makedonija - Skoplje

Maroko - Rabat

Mađarska – Budimpešta

Moldavija - Kishinjev

N

Njemačka - Berlin

Njemačka - Keln

P

Poljska - Varšava

R

Rumunija – Konstanca

Rumunija – Bukurešt

Rusija– Kazan

S

Srbija -Beograd

Sudan-Khartoum